Arkiv

Monthly Archives: juli 2014

ldkfuf4

Varhelst lever människor där finns marknader och vi observerar ”The propensity to truck, barter and exchange one thing for another..” så sa världens första berömd ekonom, Adam Smith.

Anledningen är tydligt; alla och envar är olika, vad som en har, en andra har inte; vad en kan göra enkelt, en andra måste anstränga sig att utföra; så att det finns många många omständigheter inom vilka handel kan gagna både parter.

Den grundläggande egenskaper som utmärker marknader från andra institutioner är att all transaktioner är frivilliga, det är att ingen är tvingat våldsamt att sälja heller att köpa. Obs – det menar inte att alla kan köpa och sälja vad som helst de vill, snarare att både köpare och säljare instämma varje transaktion.

Från den här frivillig princip kan man sluta sig att normalt ska bäste erbjudande inom säljare får försäljningen och att bäste anbud inom köpare skaffar inköp.

Vanligtvis har säljare för vilka efterfrågan överstiga deras kapacitet en väldig drivkraft för att föröka volymen. Så finns det en pågående men ofta långsam press framemot en köpares marknad, som är situationen när köpare kan välja mellan säljare för bäste resultat, utan att riskera att det finns ingen bra möjligheter kvar.

Det finns en viktig undantag, arbetsmarknad. En person kan inte lätt öka sin kapacitet över 40 timma i veckan, därmed när ekonomin växer kan arbetsmarknad ofta vara en köpares marknad.

Faktiskt består ekonomin av fyra olika marknader. Första står marknad i konsumtionsvaror. De är alla varor vi köper för att bruka i vardagsliv, inklusive, mat, el, hyra, försäkringar, bohag, bilar, segelbåtar, tidningar, kabel-TV, prylar, resor, osv. Nästa står två marknader i tillverkares varor, kapital varor inklusive mark, byggnader, fabrik, lastbilar, tåg, bussar, hotel, kraftverk, oljekällor, gruvor, fartyg, verktygsmaskiner, lån, osv – och råvaror som tillverkas in i konsumtionsvaror, inklusive kol, olja, betong, tegel, metall, trä, plast, kemikalier, osv. Fjärde marknad är marknad i arbetskraft inklusive arbetare, tekniker, skickliga specialister, chefer, osv.

Annonser