Arkiv

Monthly Archives: september 2013

ImageImage

Vasa seglade knappt 2 kilometer före det sjönk, Gothenburg 1 000-tals.

Även nu kostar Vasa skattbetalare mycket pengar, Gothenburg kostar ingen.

Gothenburg fraktade side, te och porslin till Göteborgs köpmännen; Vasa bar död och förstörelse till fienderna av kungen.

Annonser

Image

När det finns en viktig problem som är enkelt en oenighet över ett beslut om som måste komma överens, så använder jag ”Molnet” för att lösa problemet.

 

Tre varningar: Molnet fungerar inte om frågan har en bra kompromisslösning – till exempel när man förhandla om några varas priset. Det är olämplig när en sida kan och vill besluta utan bifallet av andra sidan. Det fungerar inte om det finns inget gemensamt mål.

 

Inledningsvis har vi däremot tre element:

1. Vårt gemensamt mål

2. Vad som jag vill göra

3. Vad som du vill göra

 

Naturligtvis det måste existera en konflikt mellan förslag 2 och 3 som inte kan väl lösas genom kompromiss.

 

Första, skriver vi ner alla tre element. Då försöker vi beskriva konflikten så starkt som möjligt – till exempel ‘vi köper en bil’ och ‘vi köper inte en bil’.

Nu kan vi utforska kopplingar mellan ‘Vad som jag vill’ och vårt mål, och ‘vad som du vill’ och vårt mål.

Det här steg måste handlas diplomatiskt och omtänksamt; syftet är inte att vinna dispyten, snarare att hitta på bäste avgörande. Vanligt skulle man prat om hur ‘vad som jag vill’ kopplar till målet, och då anmoda den andra sidan att beskriva hur ‘Vad som du vill’ kopplar till målet.

Steget är ofta mycket givande. Ibland är det klart att det inte finns någon koppling till målet, och in detta fall är lösning uppenbar. Vidare, de som förslå aktioner som kopplar inte till målet drar nästa alltid tillbaka när det är påvisat. Ibland lära man sig nya informationer eller anknytningar, och enligt min åsikt är dessa en massiv fördel av metoden. I alla fall båda sidor drar nytta genom att förstå varandras synpunkt och resonemang.

Senare ska jag beskriver hur man fortsätter om den här stig inte hitta lösningen.

 

Image

Rättvisa föredras framför hämnd. Tvartom kan en dispyt utvecklar sig från en man mot en andra till två familjer eller ätter som bär vapen mot varandra. Det är mycket bättre att konfliften lösas utan våld och utan att kraftigare alltid är vinnare.

Sanning föredras framför lögner. Rimligt kan rättvisa inte existera om att ljuga är vanligt beteende, och inte heller kan samverkan. Utan rättvisa kommer hämd, och utan samverkan kan inte städer anläggs.

Image

Om det var en fråga om mjukvaran i hjärnan, vad specifikt är de nödvändiga och tillräckliga program ?

 

 

 

Lång tidspreferens. Rome blev inte byggnad i en dag och de som bygger upp civilisationer behöver tänka på lång sikt.

 

 

 

Respekt för andra personer och deras egendom. Incitamenten för att jobba över lång tid förstörs om nog människor gärna krossa eller stjäla snarare än att förtjäna eller skapa.

 

 

 

Logik (orsak och inverkan) snarare än trolleri som grundning av aktioner. Att dräpa kungen eftersom skörden var dålig avleder man bort från nöd till förbättringar i jordbruksteknik.

 

 

 

Kollektivt självförsvar. Det finns alltid onda eller hänsynslös folk som angriper eventuella framgångsrika samhälle och försvaret måste vara sammanbitet.

 

 

 

Image

Att tänka – analysera, kalkylera, planera – är viktigt, men att agera är väsentligt.

 

Fåfänga gör de rika fattiga och förpliktigar de fattiga svälter.

 

Enligt biologerna är råttor råttor och människor människor.

 

Det är inte att idén är för stor snarare att världsalltet är för litet.

 

Uppifrån den blåa himmeln kommer kosmiska strålar.

 

Visheten att inse skillnaden mellan en nödig strid och en onödig är värdefullare än bekämpningsmakt. 

 

Image

Det är trevligt att leva i en stor civilisation. Vi har både kritiskt viktiga saker – t:e rent vatten, bra kost, säkerhet – och roliga saker t:e möjligheten att välja hur man jobba och leva, prylar, utbildning, osv. Ändå är vår civilisation inte så gamle än egyptier, grekiska, romare, men dessa aldrig konstruerat flygplan, ångbåtar, bilar, elektriska apparater, och bara en stor stad med mer än en miljon invånare. Dessutom visste de inte om den tre lagar av motion, de periodisk tavla av elementar, Maxwells ekvationer av elektromagnetism, differential och integral calculus, osv.

 

Faktiskt har varit civilisation en raritet. Den största del av människor stretade under tusental år mot brister av mat och säkerhet och ett övermått av arbete och sjukdom. Så, hur uppkom vår civilisation, och vilka egenskaper stöda den och låta den växa ?

 

Min idé är att det inte är en fråga om naturresurser, som vanligtvis kräva en stor mängd av samverkan för att exploateras, men det är om hur man tänker, om så man kan säger, mjukvaran inne hjärnan. Det finns några antagande eller vanor att tänka som underlättar att människor skapa civilisation, och det finns övriga förmoda och vanor som tenderar att motarbeta och även förstör civilisationen.

 

Den tusen-år, trillion-kronor frågan är, vad är sådana förmodar och vanor ?

SubFieldtheory

Altshullers substance-field teori

 

Nu resan blir brant, men metoden är så kraftig att det är värt eftersträvas. Man kan beskriver ett tekniskt system genom ett figur som visa de saker (substances) och deras koppliningar (fält). Fälten kan vara mekanisk koppling,elektriskt, magnetiskt, ljus, ljud, värme, osv. Det enklaste system innefattar två substance och ett fält. När man vill lösa ett tekniskt problem, måste man ändra systemet, och lösningen är ofta att tillsätta en sak till och ett fält till.

 

 

 

Kanske ska en exempel förklara lite. Jag har ett kylskåp, och jag vill kolla att lampan inne skåpet släckas när jag stänger dörren. Systemet är ofullständig eftersom det finns bara en sak – lampan, och ett fält – ljus. Jag måste minst införa en andra sak. Om jag borrar ett hål i kylskåpet jag ska kunna se om den lampan är släckt. Systemet innefattar två saker (lampan och min öga) och ett fält (ljus). Mindre destruktivt kan jag mäta strommen till kylskåpet, och märka om det sjunker lite när dörren stängs. Så har vi nu två saker (lampan och och mätare) två fält (ljus och el). Mer elegant är att jag skulle stänga dörren, och efter tio minuter öppna den igen och treva lampan. Om det inte är varm, har lampan släckts när dörren var stängd. Det här systemet är två saker (lampan och handen) och ett fält (värme).

 

 

 

Genom substance-field teori kan man beskriver komplicerade system genom enkla figurer som liknar schematiska diagram i elektronisk branschen. De kan hjälpa ingenjören att fokusera sig på de viktigaste elementen i termer av lösningar.